Instituut voor publieke waarden

Instituut voor publieke waarden

Product lancering
april 2020
Duur
12 weken
Team
Front-end development
Back-end development
UX / UI Design

Sociale zorg op maat met de Doorbraaktool

Slim omgaan met bureaucratie en tegelijkertijd de maatschappij geld besparen. Het instituut voor publieke waarden (IPW) richt zich op de publieke zaak met concrete oplossingen. De Doorbraaktool die Label A voor IPW maakte, is daar de laatste van. Hiermee kunnen casemanagers van gemeenten snel en effectief maatwerk aan inwoners bieden.

IPW

Mensen met een probleem worden in Nederland niet altijd efficiënt geholpen. Regels en wetten lijken soms in de weg staan. Computer says no, terwijl maatwerk volgens de wet wel mag. In veel situaties is maatwerk ook goedkoper. Met de Doorbraakmethode® biedt het IPW een praktische oplossing aan zorgprofessionals, verzekeraars en gemeenten om maatwerk te maken. Onderbouwd met de wet en een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Een belangrijk onderdeel daarvan is de handige Doorbraaktool welke Label A voor IPW ontwikkelde.

wetten.jpg

Bouwen aan maatschappelijke impact

Label A werd gevraagd om een compleet nieuwe versie te bouwen van de Doorbraaktool. De product owner van het IPW had een helder beeld van de functies en wensen. Hij testte de tool doorlopend met gebruikers en voedde ons ontwikkelteam met essentiële inzichten. In de tool worden de laatste regels en wetten helder gepresenteerd en kunnen casemanagers persoonsgegevens anonimiseren. Binnen een recordtijd leverden we een hoogstaande tool met maatschappelijke impact op.

grid.jpg

Facts & Figures

Facts & Figures:

  • In drie maanden een volledig nieuwe tool gebouwd, met een front-end developer, een back-end developer, een designer en een scrummaster.
  • Persoonsgegevens worden volgens de AVG-richtlijnen gebruikt en verwerkt.
  • Nieuwe wetten en regelgeving kunnen gemakkelijk worden toegevoegd aan de wettenmodule.
  • Intuïtief en praktisch in gebruik. De gebruiker maakt een doorbraakplan volgens een vast stappenplan.

Maatschappelijke rekensom op maat

De Doorbraaktool werkt op tablet en als webapplicatie. Casemanagers worden stap voor stap door het proces heen geloodst. Ze kunnen bijvoorbeeld bij de inwoner thuis op de iPad een doorbraakplan starten en deze op kantoor afronden. De zorgvraag wordt getoetst aan de voorwaarden van beschikbare budgetten en regelingen. Met baten en kosten wordt de maatschappelijke rekensom gemaakt, zodat de gemeenten slim geld besparen. In de wettenmodule wordt ook veel uitgelegd, zodat gebruikers sneller hun weg vinden in de geschreven bureaucratie. Gemeenten en verzekeraars nemen de Doorbraaktool als onderdeel van een totaalpakket af.

Betaalbare zorg

Het IPW ziet logisch maatwerk als de oplossing voor een houdbare verzorgingsstaat. De doorbraakmethode maakt dat mogelijk, gemakkelijk en efficiënt via de Doorbraaktool. Gebruikers zijn erg enthousiast over de gebruiksvriendelijkheid, en het aantal gemeenten dat zich aansluit op de doorbraakmethode neemt rap toe. We werken nu aan een nieuwe versie waarmee extra gebruikers in bulk zijn toe te voegen. Onze ambitie is om met de Doorbraaktool betere sociale zorg te kunnen verlenen voor 10.000 extra casemanagers.

kba.jpg