Menu

Van Oord plaatst een windturbine fundering

Nov 1, 2023

7 min

Versnellendigitaletransformatiebij van Oord

Rogier Stroband

Rogier Stroband

Digitale transformatie en innovatie zijn abstract zonder praktische toepassing, vooral voor een nuchter bedrijf als Van Oord. Het draait om concrete toepassing in de maritieme wereld van Van Oord. Welke digitale oplossingen vereenvoudigen echt het werk voor gebruikers? Hoe worden deze ontwikkeld en wat is de rol van de digitale partner?

Voor en mét de business units innoveren

Van Oord is actief in baggeren, landinfrastructuur in Nederland, offshore wind en olie & gas infrastructuur. Dat zijn niet alledaagse activiteiten om digitaal te transformeren. Om de behoefte van de verschillende business units scherp te krijgen en de specifieke problematiek van elke business te doorgronden, richtte Van Oord het VO:X-team op. VO staat voor Van Oord en de X voor het onbekende resultaat. Dit innovatieve team werkt zelfstandig, en dus met een eigen tempo. “VO:X betekent een andere manier van denken. Het gaat om het stellen van de juiste vragen aan onze opdrachtgevers, voornamelijk de business units. Welke problemen komen zij tegen en hoe kunnen wij hen helpen om die op te lossen?”, vertelt Giuseppe Petrina, Programme Manager VO:X. “Het is onze missie om inzicht te krijgen in wat opdrachtgevers nodig hebben, zodat we hen effectieve digitale oplossingen kunnen bieden en helpen om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. We werken dus voor en mét de business units samen.”

De eerste oplossing was de mobielvriendelijke app Currently, waarmee stakeholders de voortgang van de offshore windprojecten van Van Oord realtime kunnen volgen. “De uitvoering van dit soort trajecten gebeurt op zee, maar voor klanten en stakeholders is het cruciaal om een actueel beeld van de projectvoortgang te hebben. Met Currently creëren we die transparantie door de actuele status van projecten visueel weer te geven”, legt Giuseppe uit.

Currently was het startpunt van de samenwerking met Label A. In zes weken bouwden we Currently als Minimal Viable Product (MVP) zodat Van Oord hier snel ervaring mee kon opdoen. Tijdens het bouwen testen we Currently met gebruikers om die functies en gebruiksvriendelijkheid te vinden die werken in de praktijk. Het is essentieel dat je dat bouwt wat de klant echt nodig heeft en dat is waar Label A sterk in is.

Mike is writing down information on post-its

Als een olievlek

De app werd bijzonder goed ontvangen binnen en buiten Van Oord. Currently werd neergezet als een Progressive Web App (PWA): een online applicatie die zich gedraagt als een app op je smartphone en werkt zonder te installeren. Dit bevordert de adoptiesnelheid. Currently hielp het VO:X-team zich te profileren binnen Van Oord, waardoor er meer vraagstukken uit de business units hun weg vonden.

De capabilities van VO:X zitten in het maken van de business case: wat is het probleem dat je wilt oplossen en waarom? De vervolgstap is de aanpak, de hoe. Welke mensen heb je daarvoor nodig? Hoe vind je ze en hoe houd je ze binnen je bedrijf? Bedrijven die zich in deze positie bevinden hebben allerlei opties: een eigen team opbouwen, offshoring naar een goedkoop land of een lokale partner vinden. Van Oord maakte de strategische keuze om de samenwerking met Label A intensiever te maken en haalde op deze manier heel veel waardevolle kennis aan boord die breder is dan bij de bouw van een eigen team. “Digitale transformatie verandert onze manier van werken fundamenteel”, stelt Giuseppe. “Daar wil je de beste partij voor om onze business cases te vertalen naar echte digitale producten.”

The designs of 16 different icons are shown.
A mobile phone being held that shows a map of wind turbine generators. In the background are wind turbines in the sea.

De bouwstenen van digitale transformatie: een praktische blauwdruk

Digitale transformatie verschilt per bedrijf, maar een aantal best practices blijven terugkomen bij succesvolle verhalen


Agile samenwerken betekent accepteren dat de beste oplossing nog niet bekend is: je werkt er samen naar toe. Met het creëren van waarde voor Van Oord als gezamenlijk uitgangspunt. De blik hierbij is outside-in: scherp blijven op de praktijk, goed communiceren met stakeholders en bijschaven waar nodig.


Van Oord staat open voor vernieuwing. Van Oord en Label A bespreken elk kwartaal de digitale roadmap, nieuwe marktontwikkelingen, interessante trends en de organisatie. Label A fungeert daarbij als sparringpartner: enerzijds meedenken in praktische oplossingen, maar ook als externe partner een andere blik bieden en bepaalde zaken durven te bevragen.


Om de digitale producten efficiënt te ontwikkelen, is een product owner in de organisatie onmisbaar. Met mandaat om beslissingen te maken en prioriteiten te stellen, zorgt de product owner voor continue vooruitgang als kartrekker.


De vraagstukken die VO:X beantwoord zijn niet direct gericht op winst of omzet. Daarmee wordt het ook lastig om te bepalen wanneer een digitaal product precies geld op gaat leveren. Maar het beter informeren en bedienen van klanten brengt Van Oord duidelijk verder.


Dat vraagt om een andere mindset waarin het creëren van waarde breder wordt bekeken. Klein beginnen en bouwen op succes is de beste aanpak om de organisatie geleidelijk aan digitaal te transformeren. Met elk nieuw digitaal product dat een vraagstuk oplost maakt het VO:X-team zich steeds zichtbaarder binnen de organisatie. Nu komen vraagstukken uit de business units vanzelf naar VO:X.

Double diamond of Label A with focus on the solution part

Continu blijven verbeteren

Currently begon als pilot waarbij de gegevens manueel werden ingevoerd. Nadat Currently zijn waarde in de praktijk had getoond, was het automatiseren van de datatoevoer in de backoffice de volgende stap. Daarnaast vroeg Van Oord aan Label A om hetzelfde te realiseren voor de SRI-tak, onder de speelse naam Rock & Roll. SRI staat voor Subsea rock installation (SRI), een bodeminterventietechniek op zee. Net als bij de offshore windparken zijn dit complexe projecten met grote investeringen waarbij de stakeholders de projectvoortgang graag op de voet volgen. Hoeveel stenen zijn er verwerkt? Lopen de CO2-emissies volgens verwachtingen? Loopt de planning wel goed?

Het combineren van de twee projecten in één traject leverden veel meerwaarde op voor beide platformen. We konden allerlei toepassingen hergebruiken en linken. Tegelijkertijd werden de platformen door onze headless-aanpak beter schaalbaar. Eind november startten we een nieuw traject om de informatievoorziening voor Currently en Rock & Roll op een hoger niveau neer te zetten. Meer detaillering in de datavisualisaties zorgt voor een nog scherper beeld van de maritieme projecten. Omdat dit niet alledaagse markten zijn, was een nauwe samenwerking essentieel. Van Oord nam de tijd om ons de werkwijze en de markt uitgebreid toe te lichten. Als Label A konden wij vervolgens beter meedenken en input geven.

Van realtime naar vooruitkijken

Eind 2022 lanceerden we het derde digitale product voor Van Oord: MySRI, een tool die datastromen visualiseert waarmee Van Oord toekomstige projecten helder overzien en efficiënt kansen pakken in de markt. In de SRI-markt zijn alle aanbestedingen en tenders openbaar waardoor de markt met alle spelers goed is te analyseren. Zo bepaalt de business unit Offshore welke opdrachten interessant zijn voor het vullen van de sales pipeline en reageert met offertes. Het samenbrengen en analyseren van alle datastromen vergde echter bijzonder veel tijd. MySRI automatiseert dit waardoor er veel tijd wordt bespaard. Aanbestedingen zijn succesvoller, de sales pipeline wordt beter gevuld en er is meer grip op de forecast, wat zorgt voor meer continuïteit.

Photo of a hand holding the Van Oord app in front of a background of windturbines at sea

De kern is gemakkelijker werken

De crux van succesvolle digitale transformatie zit volgens Giuseppe in het gebruiksgemak. Wanneer je werkprocessen gemakkelijker maakt en de gebruiker voorziet van meer informatie en een prettige interface, dan wordt digitale transformatie op de werkvloer omarmt. “In onze industrie is gebruiksvriendelijkheid van apps geen common practice”, vertelt Giuseppe. “Maar daar zit juist de waarde. Alleen kom je daar niet zomaar: dat is een kwestie van snel itereren en doorlopend verbeteren. Stappen nemen die het product steeds praktischer voor de gebruiker en dus waardevoller voor het bedrijf maken.”

Voor Van Oord werpt deze aanpak duidelijk vruchten af: in een kort tijdsbestek kan Van Oord nieuwe innovaties lanceren, het bedrijf zit dichter op de klantvraag en onderscheidt zich beter met zijn proposities. “Onze rol is vooral ontzorgen zodat de mensen van Van Oord beter hun werk kunnen doen”, vertelt Rogier. “Dus zorgen dat de digitale producten niet alleen optimaal zijn afgestemd op de praktijk, maar ook gemakkelijk te connecten zijn met de IT-infrastructuur en voldoen aan alle beveiligingsvoorwaarden. Dat zijn allemaal randvoorwaarden om succesvol te zijn in de digitale wereld van nu. "Uiteindelijk zijn digitale producten alleen een middel, geen doel op zich”, besluit Rogier. “De hoofdvraag nu en straks blijft: hoe kunnen we het leven van mensen gemakkelijker maken? Toegankelijker en menselijker? Alleen dan maak je echte impact.”

Meer weten?

Wil je weten hoe Label A je kan helpen bij het optimaal benutten van de vele mogelijkheden van digitale transformatie en informatievoorziening? Dan leren wij je graag kennen! Meer weten over onze diensten en oplossingen? Neem dan contact op met Rogier Stroband.

Rogier Stroband

Rogier Stroband

Commercial Director

Related articles

Innoveren door middel van een design sprintDigitale transformatie

  • Design sprint
Header construction