Menu

Header construction

Aug 7, 2023

8 min

Grip opinnovatie in debouw met eenDesign Sprint

Rogier Stroband

Rogier Stroband

In de construction & engineering sector gaat digitale transformatie dieper dan IT-updates. Het vereist een verandering in mindset en werkmethoden. Leer hoe je effectief verandert: van de traditionele waterval-aanpak naar een snelle, efficiënte "Design Sprint". Ontdek wat een Design Sprint is, hoe het werkt en hoe het je digitale innovatieproces verbetert, met praktische best practices voor succes.

Wat is een Design Sprint?

Ongeveer 80% van nieuwe initiatieven/innovaties mislukt volgens Toni Sfirtsis . De reden? Klanten of eindgebruikers van de nieuwe dienst of product zien de toegevoegde waarde ervan niet omdat het niet daadwerkelijk een probleem voor ze oplost. Dit heeft als resultaat dat de nieuwe innovatie slechts deels of helemaal niet gebruikt wordt. Nieuwe digitale producten of diensten moeten daarom zo snel mogelijk onder de aandacht worden gebracht van de “echte” gebruikers door ze zo vroeg mogelijk tijdens het ontwikkelproces met eindgebruikers te testen en feedback op te halen. Zie ook dit blog van Marketing facts.

Een Design Sprint is een gestructureerd proces om in vijf dagen een werkend prototype te ontwikkelen. Dit kan zijn: een bestaand product verbeteren, een nieuw concept ontwikkelen of een uitdaging oplossen. Vroeger duurde zo’n project maanden om tot een werkende oplossing te komen. De Design Sprint methode verkort dus de tijd van het opleveren van een werkend product naar vijf dagen en is ontwikkeld door Jake Knapp van Google.

De essentie van een Design Sprint is “validatie”. Zorg dat de eindgebruiker betrokken is in het proces zodat het eindproduct hen helpt en impact maakt.

The Design Sprint Team – Ocean's Eleven

In zijn boek “Sprint” vergelijkt Jake Knapp een Design Sprint met een perfect georkestreerde kraak. Net als in Ocean’s Eleven brengt ieder teamlid een eigen specialisme in dat essentieel is voor de gezamenlijke aanpak. Hoe meer disciplines aan tafel hoe beter, maar wel met een maximum van acht. Meer werkt contraproductief. Afhankelijk van de business case wordt de volgende samenstelling ingezet:


De Beslisser. Dit is vaak de CEO of een manager met zeggenschap. Die heeft vaak niet de hele week de tijd voor een Design Sprint, maar die moet maandag en dinsdag zeker aanwezig zijn voor de beslissingen op die dagen.


De Financiële Expert. Dit kan de financieel directeur of een manager bedrijfsontwikkeling zijn. Deze rol waarborgt het financiële aspect van de innovatie.


De Vertegenwoordiger. De stem van de eindgebruiker wordt door de vertegenwoordiger aan tafel gebracht. Dit is iemand die veel met het product te maken heeft. Deze rol is de belangrijkste na de beslisser.


De Techneut. Een directeur of programmeur uit de technische hoek. Degene die weet wat wel en niet technisch haalbaar is om straks in de development sprints te ontwikkelen.


De Vormgever. Dit is de specialist die het product vormgeeft, zoals een vormgever of de product manager.


De Lastpost. De persoon in deze rol is een dwarse denker die dynamiek brengt in de Design Sprint. Hij of zij prikkelt en daagt uit. Daarmee zorgt deze persoon ervoor dat niet iedereen klakkeloos elkaars ideeën overneemt maar juist vanuit de eigen discipline het idee benadert.


Daarnaast zijn er twee designers en een UX researcher ter ondersteuning nodig voor de testdag. Omdat een Design Sprint vooral een concept-verkenning is, beperkt de technische invulling zich tot wat er mogelijk is. Je bent op idee-niveau bezig, niet op de uitwerking. In sommige situaties waar logistiek of systemen bepalend zijn voor het business model, kan een systeem expert nodig zijn. De samenstelling komt dus niet 1-op-1 uit het handboek. Net als de dagindeling.

Mike is writing down information on post-its

Design Sprint

De originele Google Design Sprint vraagt om vijf intensieve dagen. Dat laat echter geen tijd over om de resultaten over te brengen naar het management of de opdrachtgever. Met de volgende indeling wordt dat wel mogelijk:

Maandag. In de ochtend doe je inzichten op door experts te spreken en bepaal je de doelstelling van de Design Sprint. Dit is het doel en de route die in de week wordt bewandeld. In de middag begin je al met het maken van individuele schetsen en werk je die uit in een mini story. In drie stappen laat je visueel zonder verdere toelichting zien wat je idee is.

Dinsdag. Op de tweede dag maak je een keuze uit de schetsen en kies je een richting. In de middag werk je het concept verder uit tot een story board. Hieruit wordt het prototype gedefinieerd.

Woensdag. Deze dag is voor het creëren van het prototype. Op basis van de rollen worden de taken verdeeld. In de middag doe je een trial run voor de gebruikerstest en heb je nog ruimte om de laatste verbeteringen door te voeren.

Donderdag. De vierde dag is voor het testen van het prototype met gebruikers van buitenaf. Het ideale aantal personen om hiervoor te vragen is zes. Met vijf personen verzamel je al genoeg resultaten. De extra persoon geeft je een back-up wanneer iemand toch niet binnen de doelgroep valt of te weinig respons geeft.

De vrijdag is nu vrij om andere mensen aan te haken op het traject. Dat kan zijn om de geleerde inzichten te delen en verwerken of een nieuwe iteratie te starten. De vierdaagse Design Sprint vraagt wel dat het zakelijk doel al vooraf bekend is.

De rol van de facilitator – drie kerntaken

De facilitator begeleidt het gehele proces en zorgt ervoor dat alle deadlines worden gehaald. Dit is de persoon die het team samenstelt, de voorbereiding doet, discussies stuurt of juist parkeert en de verdere follow-up waarborgt. Drie taken zijn essentieel voor een optimale Design Sprint:

Goed voorbereiden: Een Design Sprint is samenwerken op topniveau. Een intensieve week samen doorbrengen kost veel energie, houd daarom rekening met snacks, goede lunches (maar niet te zwaar) en regelmatige breaks. Bereid de ruimte voor en verzeker je ervan dat je niet tussendoor van ruimte moet wisselen, want dat is echt heel vervelend.

Helder communiceren: De teamleden vooraf goed instrueren helpt met het beter managen van de verwachtingen. Zeker wanneer het een eerste keer is voor een teamlid om mee te doen aan een Design Sprint, kunnen er misvattingen zijn om te adresseren. Met een sprint brief zet je de agenda en stel je de doelstellingen per dag. Tijdens de Design Sprint is de facilitator degene die de structuur en tijd bewaakt, zodat deelnemers daar niet mee bezig zijn.

Groepsdynamiek sturen: Een werkvoorbereider die normaal niet bij de CEO wordt gehoord of zich durft te laten horen, heeft in een Design Sprint alle kans en mogelijkheid daartoe. Daar zijn allerlei tools en oefeningen voor om de input van iedereen te verzamelen en te waarderen. Daarnaast kan de facilitator gesprekken zonder focus bijsturen en/of beëindigen en bijvoorbeeld een specifiek teamlid om input vragen. In deze rol kan de facilitator zelfs de CEO op het matje roepen en aankaarten wanneer deze bezig is zijn of haar zin door te drukken. Een Design Sprint moet namelijk een democratisch proces zijn om frisse ideeën en een sterk resultaat neer te kunnen zetten.

Man and woman behind a desk looking at a computer

Van Design Sprint naar sprint 0

Met de vijfde dag voor de overdracht, zorgt de facilitator ervoor dat de resultaten worden gepresenteerd en de follow-up wordt gewaarborgd. De volgende stap hangt vervolgens af van de business case. Dit kan een nieuwe Design Sprint zijn, het starten met ontwikkelen van de nieuwe innovatie of een Sprint 0. Een sprint 0 begint voor de eerste ontwikkel sprint en is bedoeld om alle designwensen uit het business idee te halen. Je bepaalt de uitgangspunten in termen van doelgroep en doelstellingen, bouwt het skelet van het project, creëert design assets en ontwikkelt de eerste user stories. Dit zijn de bouwstenen waarmee je de eerste development sprint succesvol kunt starten zonder te wachten op input.

Een Sprint 0 is dus niet het samenstellen van een team, het bouwen van een infrastructuur of het toevoegen van items aan de backlog. Een Sprint 0 definieert het business idee, zodat het development team direct een concreet probleemgebied heeft om zich op te storten. Kortom: een Sprint 0 is het huiswerk dat uit een Design Sprint volgt.

Wat kan een Design Sprint dan opleveren?

Als voorbeeld wat een Design Sprint voor bedrijven binnen de bouwsector kan opleveren kan je aan de volgende voorbeelden denken:

Je wil voor je klanten een ‘mijn omgeving’ of klantenportaal gaan ontwikkelen maar weet eigenlijk niet goed of je klanten dit waardevol vinden, naar welke informatie ze in zo’n portaal op zoek zijn en op welke manier je informatie het beste kan weergeven. Een Design Sprint kan je gebruiken om bij klanten te toetsen of ze behoefte hebben aan een portal en welke functionaliteiten en data getoond moeten worden om te bepalen of het waard is om een portal te ontwikkelen voordat je daadwerkelijk gaat ontwikkelen.

Veel organisaties gebruiken mobiele app’s die met een specifiek doel ontwikkeld zijn. Internationaal maritiem aannemer Van Oord gebruikt bijvoorbeeld een app als project progress dashboard om klanten en stakeholders realtime te informeren over de status en voortgang van de aanleg van een offshore windfarm. De eerste versies van deze app zijn ontwikkeld d.m.v. het ontwikkelen van prototypes waarmee bij eindgebruikers is getoetst hoe de app een zo gebruiksvriendelijk mogelijk design kan krijgen en hoe informatie het beste getoond kan worden. Meer informatie over deze case kan je hier vinden.

Meer weten?

Wil je weten hoe Label A je kan helpen bij het optimaal benutten van de vele mogelijkheden van digitale transformatie en informatievoorziening? Dan leren wij je graag kennen! Meer weten over onze diensten en oplossingen? Neem dan contact op met Rogier Stroband.

Rogier Stroband

Rogier Stroband

Commercial Director

Related articles